Wednesday, October 15, 2008

Cokmar Kami

Cokmar ini telah dianugerahkan di Balairong Seri pada 16 Jun 1973 oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dengan perkenan Majlis Raja-Raja sebagai simbol Universiti Kebangsaan Malaysia kepada YB Datuk Hussein Onn yang menyerahkannya kepada Naib Canselor Universiti, Datuk Dr Ariffin Hj Ngah Marzuki pada Majlis Konvokesyen di Parlimen pada 23 Jun 1973.

Cokmar ini digunakan semasa majlis-majlis tertentu sahaja, seperti konvokesyen dan pelantikan Canselor dan Pro-Canselor. Cokmar ini dibuat oleh Persatuan Seni dan Kraftangan Kelantan.

No comments: